La joguina

Ets com la joguina preferidaque hom voldria tenir de petit.Aquella joguina que mai no està arraconada,ni sola,ni plena de pols. Aquella joguina que t’acompanya arreu,onsevulla que vagis,a l’escola, al saló de casa,al llit on somies…